Choice数据
 • 挂牌企业总数
 • 市场分层分布
 • 转让方式分布
11,089 10 944 10,145 1,587 9,502
 • 三板做市
 • 三板成指
 • 全部
 • 创新层
 • 基础层
 • 做市转让
 • 协议转让
 • 合计
 • 成交股票数
 • 699
 • 483
 • 1182
 • 成交金额(万元)
 • 41645.64
 • 50545.81
 • 92191.45
 • 成交数量(万股)
 • 6704.34
 • 12326.44
 • 19030.78
 • 涨跌幅(%)
 • -0.34
 • 1.93
 • 0.59
 • 市盈率
 • 33.79
 • 65.67
 • 46.82
 • 换手率(%)
 • 0.17
 • 0.65
 • 0.36
 • 领涨榜
 • 活跃榜
 • 自选股
 • 名称
 • 收盘价
 • 成交额(万)
 • 涨跌幅

星期三

2017年04月19日

 • 连续停牌 433
 • 今日新停牌 9
 • 今日复牌 0
 • 业绩报告 0
 • 业绩预报 0
 • 分红转增 0
 • 协议转做市 0
 • 做市转协议 0
 • 新增做市商 10
 • 定向增发 7
 • 新股挂牌 10
 • 限售解禁 66
 • 资产重组 0
 • 股权质押 0
 • 上市辅导 0
 • 名称
 • 主办券商
 • 行业
 • 中兵航联
 • 中信建投证券
 • 计算机、通信和其他电子设备制造业
 • 威麦云健
 • 渤海证券
 • 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
 • 名称
 • 变更类型
 • 变更日期
 • 名称
 • 解禁股数(万)
 • 解禁市值(万)
 • 名称
 • ROE
 • 毛利率
 • 名称
 • 方案进度
 • 交易金额(万)
 • 名称
 • 辅导机构
 • 起始日期
 • 名称
 • 方案进度
 • 募资金额(万)
 • 机构名称
 • 投资对象
 • 投资市值(万)
 • 上海联银创业投资有限公司
 • 神州优车
 • 240,021.60
 • 常州投资集团有限公司
 • 东海证券
 • 77,144.81
 • 南京紫金投资集团有限责任公司
 • 南京证券
 • 40,699.12
 • 上海绿地股权投资管理有限公司
 • 中科招商
 • 30,006.00
 • 中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司
 • 祥云股份
 • 28,300.00
 • 浙江领雁资本管理有限公司
 • 华龙证券
 • 26,100.00
 • 名称
 • 买卖
 • 转让数量(万)
 • 意向价格(元)
 • 新三板知识
 • 新三板交易知识
 • 三板知识
 • 业务规则
 • 部门规章